ஒரே தாய் ஒரே குலம்

கை கொடுப்பாள் கற்பகாம்பாள்

இவர்கள் இந்தியர்கள்

மேல்மருவத்தூர் அற்புதங்கள்

பதில் சொல்வாள் பத்ரகாளி

சமயபுரத்தாளே சாட்சி

மேல் மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி

மேகத்துக்கும் தாகமுண்டு

திசை மாறிய பறவைகள்