புதிய மனிதன்

சமையல்காரன்

காதல் ஜோதி

நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ்

சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி

ஆலயம்

மெட்ராஸ் டு பாண்டிச்சேரி

சாது மிரண்டால்