சங்கர்லால்

சட்டம் என் கையில்

நல்லதுக்கு காலமில்லை

ஓடி விளையாடு தாத்தா

உயர்ந்தவர்கள்

மீண்டும் வாழ்வேன்

மனசாட்சி

அஞ்சல் பெட்டி 520