தலை கொடுத்தான் தம்பி

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்

திரும்பிப்பார்

மாய ரம்பை

சர்வாதிகாரி

திகம்பர சாமியார்

ஆதித்தன் கனவு

சுலோசனா

ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி