பூ மனமே வா

தங்கத் தாமரைகள்

தங்கமான ராசா

என் வழி தனி வழி

இரண்டில் ஒன்று

குங்குமக்கோடு

பூ பூவா பூத்திருக்கு

பூ மழை பொழியுது

நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு