ஆளுக்கொரு ஆசை

நம்ம வீட்டுக் கல்யாணம்

வீட்டோட மாப்பிள்ளை

கூடி வாழ்ந்தால் @காடி நன்மை

விரலுக்கேத்த வீக்கம்

எல்லாமே என் பொண்டாட்டிதான்

பொங்கலோ பொங்கல்

காலம் மாறிப் போச்சு

நான் பெத்த மகனே