ஞானப்பழம்

பவுனு பவுனுதான்

அவசர போலீஸ் 100

பொண்ணு பாக்க போறேன்

ஆராரோ ஆரிரரோ

தென்பாண்டி சீமையிலே

இது நம்ம ஆளு