கல்யாண ராசி

தாய்நாடு

காதல் எனும் நதியினிலே

செந்தூரப்பூவே

உரிமை கீதம்

தாம்பத்யம்

உழவன் மகன்

பரிசம் போட்டாச்சு

வைராக்கியம்