ஆனந்தி

மகனே கேள்

ஆயிரத்தில் ஒருவன்

பஞ்சவர்ணக்கிளி

ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார்

சாந்தி

வெண்ணிற ஆடை

பணம் படைத்தவன்

பூஜைக்கு வந்த மலர்