பௌர்ணமி நாகம்

வள்ளுவன் வாசுகி

தொடாமலே

கண்ணாடி பூக்கள்

கண்ணம்மா

உயிருள்ளவரை

சத்ரபதி

மானஸ்தன்

ஆளுக்கொரு ஆசை