நேசி

உன்னை கண் தேடுதே

கோடம்பாக்கம்

உன்னெ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு

ஈர நிலம்

பந்தா பரமசிவம்

பவளக்கொடி

உன்னை நினைத்து

வருஷமெல்லாம் வசந்தம்