கவிராஜா காளமேகம்

குல கௌரவம்

ஷக்கம்மா

பதிலுக்கு பதில்

தேரோட்டம்

சிநேகிதி

தலைவன்

வைராக்யம்

மன்னிப்பு