nanaiyatha mazhaiye

Nanaiyatha Mazhaiye

மலரினும் மெல்லிய

முதல் ஆசை

வீரண்ணா

காதலே ஜெயம்

அன்புத் தொல்லை

நெருப்பூ

சேரன் சோழன் பாண்டியன்

பொன்மானைத் தேடி