மார்க்கண்டேயா

சுபத்ரா பரிணயம்

பூர்ணசந்திரன்

டம்பாச்சாரி

மோகினி ருக்மாங்கதா

துருவ சரித்திரம்

ராதா கல்யாணம்

சந்திரசேனா

ராஜ போஜா