கோபாலகிருஷ்ணா

தூக்கு தூக்கி

ராஜாம்பாள்

சுபத்ரா பரிணயம்

பக்த ராம்தாஸ்

மாயாபஜார்

டம்பாச்சாரி

பட்டினத்தார்

மேனகா