கௌசல்யா

மாயாபஜார்

ஞான சௌந்தரி

மேனகா

சாரங்கதாரா

லலிதாங்கி

நள தமயந்தி

சிறுதொண்டநாயனார்

நவீன சதாரம்