சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

ஸ்ரீமதி பரிணயம்

மதராஸ் மெயில்

இந்திரசபா

மன்னார்சாமி

உஷா கல்யாணம்

வீர அபிமன்யு