சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

நளாயினி

சந்திரஹாசன்

மதராஸ் மெயில்

பாமா பரிணயம்

இந்திரசபா

வீர அபிமன்யு