சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

மன்னார்சாமி

பாதுகா பட்டாபிஷேகம்

மனோஹரா

ராஜா தேசிங்கு

பட்டினத்தார்

மஹாபாரதம்