சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

மகாத்மா கபீர்தாஸ்

சத்ய சீலன்

மன்னார்சாமி

பாதுகா பட்டாபிஷேகம்

மனோஹரா

ராஜா தேசிங்கு