சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

மீராபாய்

விஸ்வாமித்ரா

வசந்த சேனா

சந்திரகாந்தா

ஸ்ரீமதி பரிணயம்

உஷா கல்யாணம்