சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

சந்திரகாந்தா

பாமா பரிணயம்

பாதுகா பட்டாபிஷேகம்

பதிபக்தி

ராஜா தேசிங்கு

ரத்னாவளி