சந்திர மோகனா

அலிபாதுஷா

சதி லீலாவதி

வீர அபிமன்யு

பதிபக்தி

நளாயினி

கருட கர்வ பங்கம்

நவீன சாரங்கதாரா

லீலாவதி சுலோசனா