பீஷ்மர்

குசேலா

மகாத்மா கபீர்தாஸ்

சத்ய சீலன்

மன்னார்சாமி

பாதுகா பட்டாபிஷேகம்

மனோஹரா

ராஜா தேசிங்கு

பட்டினத்தார்