வீர அபிமன்யு

பதிபக்தி

நளாயினி

கருட கர்வ பங்கம்

நவீன சாரங்கதாரா

லீலாவதி சுலோசனா

மிஸ் கமலா

கிருஷ்ண அர்ஜுனா

பார்வதி கல்யாணம்