நவீன சாரங்கதாரா

லீலாவதி சுலோசனா

மிஸ் கமலா

கிருஷ்ண அர்ஜுனா

பார்வதி கல்யாணம்

மீராபாய்

விஸ்வாமித்ரா

வசந்த சேனா

சந்திரகாந்தா