ஹரிஜனப் பெண்

சாமுண்டீஸ்வரி

தியாகராஜா

சிந்தாமணி

சதி அஹல்யா

ராஜபக்தி

பக்த ஜெயதேவ்

பால யோகினி

ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்