வள்ளாள மகாராஜா

மிஸ் சுந்தரி

சதி அனுசுயா

ராஜசேகரன்

விராட பருவம்

தேவதாஸ்

ராஜமோகன்

கௌசல்யா பரிணயம்