ஏசுநாதர்

தாயுமானவர்

வாலிபர் சங்கம்

யயாதி

அனாதைப் பெண்

பாக்யலீலா

மாயா மாயவன்

துகாராம்

தெனாலிராமன்