பூலோக ரம்பை

பக்த கோர கும்பர்

சகுந்தலை

உத்தமபுத்திரன்

தேச பக்தி

விக்ரம ஊர்வசி

திருமங்கை ஆழ்வார்

ராஜ யோகம்

மீனாட்சி கல்யாணம்