கிருஷ்ணகுமார்

பக்த கௌரி

காமதேனு

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்

வேதவதி, ஆகாசவாணி

கச்ச தேவயானி

சுபத்ரா அர்ஜுனா

மணிமாலை (4 படங்கள்)

சூர்யபுத்திரி