கிருஷ்ணகுமார்

பக்த கௌரி

காமதேனு

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்

வேதவதி, ஆகாசவாணி

கச்ச தேவயானி

கதம்பம் (2 படங்கள்)

கோதையின் காதல்

ராவண விஜயம்