குமார குலோத்துங்கன்

திவான் பகதூர்

காரைக்கால் அம்மையார்

அருந்ததி

குபேர குசேலா

மங்கம்மா சபதம்

சிவகவி

ஜோதிமலர் (அ) தாசிப்பெண்

தேவகன்யா