கடகம்

சித்ரபகாவலி

மலை மங்கை

குண்டலகேசி

பொன்னருவி

சுலோசனா

avm nam iruvar

நாம் இருவர்

ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி