குணசுந்தரி

டாக்டர் சாவித்திரி

கள்வனின் காதலி

கோடீஸ்வரன்

டவுன்பஸ்

மகேஸ்வரி

மாமன் மகள்

நீதிபதி

கல்யாணம் செய்துக்கோ