சபாஷ் மீனா

நாடோடி மன்னன்

சாரங்கதாரா

இல்லறமே நல்லறம்

திருமணம்

தேடி வந்த செல்வம்

செங்கோட்டை சிங்கம்

திருடர்கள் ஜாக்கிரதை

அன்னையின் ஆணை