தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி

சகோதரி

அழகர் மலைக் கள்வன்

எங்கள் குலதேவி

அருமை மகள் அபிராமி

அமுதவல்லி

யானை வளர்த்த வானம்பாடி

பாகப்பிரிவினை

கண் திறந்தது