தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி

சகோதரி

எங்கள் குலதேவி

அழகர் மலைக் கள்வன்

அருமை மகள் அபிராமி

யானை வளர்த்த வானம்பாடி

அமுதவல்லி

பாகப்பிரிவினை

கண் திறந்தது