ஆதிபராசக்தி

பொய் சொல்லாதே

இருளும் ஒளியும்

துள்ளி ஓடும் புள்ளிமான்

புதிய வாழ்க்கை

அன்னை வேளாங்கன்னி

மூன்று தெய்வங்கள்

சுடரும் சூறாவளியும்

தங்ககோபுரம்