ஆசிர்வாதம்

நீதி

தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை

இதோ என் தெய்வம்

மாப்பிள்ளை அழைப்பு

அன்னை அபிராமி

தங்கதுரை

தெய்வம்

இதய வீணை