உரிமைக்குரல்

தங்க வளையல்

தை பிறந்தால்

எங்கம்மா சபதம்

எங்கள் குலதெய்வம்

அக்கறை பச்சை

சொர்க்கத்தில் திருமணம்

பாத பூஜை

அவளுக்கு நிகர் அவனே