ராசி நல்ல ராசி

பெருமைக்குரியவள்

சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு

துர்கா தேவி

நந்தா என் நிலா

நல்லதுக்கு காலமில்லை

ஆளுக்கொரு ஆசை

நீ வாழ வேண்டும்

அண்ணன் ஒரு கோவில்