ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா

ஆறு புஷ்பங்கள்

அண்ணன் ஒரு கோவில்

பெண்ணைச் சொல்லி குற்றமில்லை

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி

gayathri

காயத்ரி

நாம் பிறந்த மண்

ஓடி விளையாடு தாத்தா

ஆடு புலி ஆட்டம்