பெண்ணைச் சொல்லி குற்றமில்லை

ஆட்டுக்கார அலமேலு

ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா

ஆறு புஷ்பங்கள்

ஓடி விளையாடு தாத்தா

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி

gayathri

காயத்ரி

நாம் பிறந்த மண்

எல்லாம் அவளே