ஆடு புலி ஆட்டம்

ரௌடி ராக்கம்மா

16 vayathiniley

16 வயதினிலே

பட்டிணப்பிரவேசம்

buvana oru kelvikuri

புவனா ஒரு கேள்விக்குறி

ஆசை மனைவி

புனித அந்தோணியார்

பெண் ஜென்மம்

மீனவ நண்பன்