குங்குமம் கதை சொல்கிறது

ப்ரியா

ஜஸ்டிஸ் கோபிநாத்

அன்னலட்சுமி

அக்னி பிரவேசம்

பாவத்தின் சம்பளம்

என் கேள்விக்கு என்ன பதில்

மேள தாளங்கள்

ஒரு வீடு ஒரு உலகம்