தப்புத் தாளங்கள்

அதிர்ஷ்டக்காரன்

அவள் அப்படித்தான்

மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா

சிகப்பு ரோஜாக்கள்

உனக்கும் வாழ்வு வரும்

கருணை உள்ளம்

ருத்ர தாண்டவம்

இறைவன் கொடுத்த வரம்