சித்திரைச் செவ்வானம்

பசி

ஒரு கோயில் இரு தீபங்கள்

வெற்றிக்கு ஒருவன்

சக்களத்தி

காளிகோயில் கபாலி

அழியாத கோலங்கள்

அகல் விளக்கு

நங்கூரம்