மூடுபனி

பொற்காலம்

பொல்லாதவன்

யாக சாலை

நிழல்கள்

எங்க வாத்தியார்

மன்மத ராகங்கள்

எல்லாம் உன் கைராசி

எங்க ஊர் ராசாத்தி