நல்லது நடந்தே தீரும்

கிளிஞ்சல்கள்

அன்று முதல் இன்று வரை

ஒரு இரவு ஒரு பறவை

நெஞ்சில் ஒரு முள்

குடும்பம் ஒரு கதம்பம்

எல்லாம் இன்ப மயம்

மங்கள லட்சுமி

நீதி பிழைத்தது