அவள் ஏற்றிய தீபம்

கண்மணிப் பூங்கா

தேவியின் திருவிளையாடல்

அக்னி சாட்சி

பகடை பன்னிரெண்டு

வாலிபமே வா வா

அதிசயப் பிறவிகள்

டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங்

ஊரும் உறவும்