முத்து எங்கள் சொத்து

தூரம் அதிகமில்லை

ஒரு ஓடை நதியாகிறது

அபூர்வ சகோதரிகள்

வெள்ளை ரோஜா

மனைவி சொல்லே மந்திரம்

கைவரிசை

நாலு பேருக்கு நன்றி

தங்க மகன்