அலைபாயும் நெஞ்சங்கள்

முத்து எங்கள் சொத்து

ஒரு ஓடை நதியாகிறது

தூங்காதே தம்பி தூங்காதே

அபூர்வ சகோதரிகள்

வெள்ளை ரோஜா

மனைவி சொல்லே மந்திரம்

கைவரிசை

நாலு பேருக்கு நன்றி