ஆயிரம் கண்ணுடையாள்

விடிஞ்சா கல்யாணம்

கண்ணுக்கு மை எழுது

தர்ம தேவதை

தழுவாத கைகள்

பாலைவன ரோஜாக்கள்

அறுவடை நாள்

மாவீரன்

புன்னகை மன்னன்