அவள் மெல்ல சிரித்தாள்

ஊர்க்குருவி

வேதம் புதிது

கிராமத்து மின்னல்

பாசம் ஒரு வேசம்

தாலிதானம்

முப்பெரும் தேவியர்

மைக்கேல் ராஜ்

கல்யாணக் கச்சேரி