அருள் தரும் ஐயப்பன்

தங்கச்சி

பேசும் படம்

ஆனந்த்

ஆயுசு நூறு

தாம்பத்யம்

அஞ்சாத சிங்கம்

மனதில் உறுதி வேண்டும்

நாயகன்