பேசும் படம்

அருள் தரும் ஐயப்பன்

தங்கச்சி

தாம்பத்யம்

அஞ்சாத சிங்கம்

ஆனந்த்

ஆயுசு நூறு

சட்டம் ஒரு விளையாட்டு

பூக்கள் விடும் தூது