சம்சாரமே சரணம்

பொண்ணு பாக்க போறேன்

சின்னச் சின்ன ஆசைகள்

எங்கள் அண்ணன் வரட்டும்

கைவீசம்மா கைவீசு

பெண்புத்தி முன்புத்தி

முந்தானை சபதம்

வெற்றிமேல் வெற்றி

மனசுக்கேத்த மகராசா