மீனாட்சி திருவிளையாடல்

ஆராரோ ஆரிரரோ

திருப்புமுனை

வெற்றி விழா

அன்புக் கட்டளை

ராஜநடை

புதுப்புது அர்த்தங்கள்

தர்மம் வெல்லும்

பாசமழை