வெற்றிமேல் வெற்றி

ஆராரோ ஆரிரரோ

திருப்புமுனை

தர்மம் வெல்லும்

பாசமழை

தங்கமான ராசா

மாப்பிள்ளை

வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை

வெற்றி விழா