எங்கள் சாமி ஐயப்பன்

அவங்க நம்ம ஊரு பொண்ணுங்க

புதிய சரித்திரம்

நீ சிரித்தால் தீபாவளி

வாழ்ந்து காட்டுவோம்

ராஜா கைய வச்சா

எதிர் காற்று

உறுதி மொழி

நடிகன்