எங்கள் சாமி ஐயப்பன்

அவங்க நம்ம ஊரு பொண்ணுங்க

வாழ்ந்து காட்டுவோம்

புதிய சரித்திரம்

நீ சிரித்தால் தீபாவளி

எதிர் காற்று

ராஜா கைய வச்சா

உறுதி மொழி

நடிகன்