தாயம்மா

அவள்

தம்பி ஊருக்கு புதுசு

பொண்ணுக்கு சேதி வந்தாச்சு

ஆசைக்கிளியே கோபமா

பாதை மாறிய பயணம்

ராசாத்தி வரும் நாள்

குறும்புக்காரன்

ஆடி விரதம்