மிஸ்டர் பிரசாத்

தேவர் வீட்டு பொண்ணு

தூரத்து சொந்தம்

மீரா

காதலுக்கு கண்ணில்லை

சோலையம்மா

புது வருஷம்

புருஷன் எனக்கு அரசன்

Naalaiya Theerpu