தென்றல் வரும் தெரு

உளவாளி

புதுசா பூத்த ரோசா

பட்டுக்கோட்டை பெரியப்பா

காதலன்

தாய் மாமன்

வீரமணி

ஹீரோ

உங்கள் அன்பு சகோதரி